Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0




Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      17.02.2017

Informacja Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Budowa i rozbudowa dróg gminnych nr 116413E - ul. Łąkowa oraz nr 116414E - ul. Zacisze w Smardzewicach
 Rafał Darczyński      16.02.2017

Informacja Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych nr 1166390E oraz nr 116409E w Ciebłowicach Dużych
 Rafał Darczyński      16.02.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby do pracy na stanowisku oligofrenopedagoga do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi.
 Rafał Darczyński      15.02.2017

WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
 Rafał Darczyński      09.02.2017

Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej
 Rafał Darczyński      06.02.2017

"Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018"
 Rafał Darczyński      06.02.2017

Uprzejmie informujemy, iż w poprzedniej informacji w sprawie wysokości stawek podaktów lokalnych na 2017 rok nie uwzględniono przy stawkach podaktu od nieruchomości Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podaktów i opłat lokalnych w 2017 roku.
 Rafał Darczyński      06.02.2017

Informacja o zamiarze realizacji programu priorytetowego pn.: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" - czwarty nabór wniosków
 Krzysztof Szczepański      02.02.2017

APEL DO HODOWCÓW DROBIU
 Rafał Darczyński      01.02.2017

Wójt Gmniy Tomaszów Mazowiecki ogłasza II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Sługocice, we wsi Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      19.01.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I - II 2017 ROK
 Rafał Darczyński      14.12.2016

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl