www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Gazyfikacja części Gminy Ujazd" obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na trasie Cekanów - Skrzynki - Niewiadów - znak: WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.4
 Rafał Darczyński      17.09.2014

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu w dniu 9 września 2014 r. Decyzji Nr 59/14 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej PVC200/PE110 na działce nr 97, obr. 18 Wąwał gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, na terenie zamknietym, kolejowym - znak: IA-I.746.74.2014.MC
 Rafał Darczyński      15.09.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      02.09.2014

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii - Afrykański pomór świń
 Rafał Darczyński      05.08.2014

KOMUNIKAT - od 1 lipca 2014 r. na terenie firmy SITA POLSKA Sp. z o.o., oddział Lubochnia Górki 68/74 funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
 Rafał Darczyński      01.07.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej wisły
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl