Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 335, 451, 401/3, 401/4, 433/2, 435, 436, obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2017
 Rafał Darczyński      22.08.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 168, 486, obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.17.2017
 Rafał Darczyński      22.08.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 117/6, 575/4, 574/4, obręb 7 - Karloinów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.16.2017
 Rafał Darczyński      22.08.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 54/2, 55/2, 56/2, 57/2, 53/3, 62/1, 63/1, 64/1, obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.15.2017
 Rafał Darczyński      22.08.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku produkcyjnego przyczep wraz z infrastrukturą, w celu realizacji projektu pn.: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek". - przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w miejscowości Kolonia Zawada przy ul. Głównej 73/75, dz. nr ewid. 140 obręb 8 - Kolonia Zawada - Dąbrowa" - znak: RI.6220.4.2017
 Rafał Darczyński      18.08.2017

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      17.08.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągowej sieci rozdzielczej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr: 473, 281, obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6733.9.2017
 Rafał Darczyński      14.08.2017

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
 Rafał Darczyński      13.06.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl