Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa drogi gminnej  ulicy Wesołej w Smardzewicach

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.III.6620.21.2015.KS.11 o wydaniu decyzji DLI.III.6620.21.2015.KS.10 z dnia 19 stycznia 2016 r.
 Rafał Darczyński      04.02.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, znak: RI.6220.20.2015.sp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu organizacji prowadzonej hodowli drobiu, tj. rozbudowie funkcjonującej fermy drobiu w kurniku nr 1 o dodatkowe 2 kurniki"
 Krzysztof Szczepański      15.01.2016

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Twarda, we wsi Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      14.01.2016

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Zawada - Dąbrowa, we wsi Kolonia Zawada, gm. Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      14.01.2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II-XII 2016 ROK
 Rafał Darczyński      12.01.2016

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      17.12.2015

Informacja o możliwości dofinansowania z programu Prosument
 Rafał Darczyński      08.01.2015

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl