Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2009  » Dostawa materiałów betonowych niezbędnych do wykonania: 1. Utwardzenia placu o pow. 666 m2 przed budynkiem OSP Chorzęcin, 2. Utwardzenia wjazdu o pow. 220 m2 na terenie Przedszkola Twarda, 3. Remontu chodnika dł 72 mb w pasie ul. Głównej...


Dostawa materiałów betonowych niezbędnych do wykonania: 1. Utwardzenia placu o pow. 666 m2 przed budynkiem OSP Chorzęcin, 2. Utwardzenia wjazdu o pow. 220 m2 na terenie Przedszkola Twarda, 3. Remontu chodnika dł 72 mb w pasie ul. Głównej w miejscowości Twarda

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - zał nr 2

Projekt umowy - zał nr 3

Formularz wykazu dostaw - zał nr 4

Formularz wykazu materiałów - zał nr 5

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zawarciu umowyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 9 wrzesień 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 9 wrzesień 2009 godz. 15:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 29 wrzesień 2009 godz. 11:26
Liczba odsłon:
  8384 od 9 wrzesień 2009 godz. 15:28  (średnio 2.55 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33