Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2017 » Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Polnej i odcinka ul. Wschodniej w miejscowości Smardzewice oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Twarda działka nr ewid. 811


Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Polnej i odcinka ul. Wschodniej w miejscowości Smardzewice oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Twarda działka nr ewid. 811

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 4

Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zawiadomienie o zamknięciu postępowaniaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 1 sierpień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 1 sierpień 2017 godz. 12:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 21 sierpień 2017 godz. 13:40
Liczba odsłon:
  3650 od 1 sierpień 2017 godz. 12:01  (średnio 2.47 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33