Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2016 » Usługi związane z utrzymaniem zieleni oraz wykaszaniem traw w pasach drogowych i na terenach zielonych, usytuowanych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki


Usługi związane z utrzymaniem zieleni oraz wykaszaniem traw w pasach drogowych i na terenach zielonych, usytuowanych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 6

Wyjaśnienie nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A i B zamówienia

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - część C zamówienia

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 12 kwiecień 2016
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 12 kwiecień 2016 godz. 14:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 2 maj 2016 godz. 13:07
Liczba odsłon:
  3929 od 12 kwiecień 2016 godz. 14:08  (średnio 2.32 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33