Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2015


 
  Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - utwardzenie ulic płytami typu JOMB
  Remonty nawierzchni dróg publicznych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
  Remonty nawierzchni dróg publicznych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki - II postępowanie
  Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi
  Świadczenie usług transportowo-sprzętowych oraz dostawa materiałów drogowych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2015
  Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów z terenu pasów drogowych oraz wykaszanie traw z parkingów, placów zabaw, boisk sportowych usytuowanych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Utwardzenie drogi publicznej w Wąwale ul. Łączna płytami 'jomb' na odcinku ok. 270 mb
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w 2015 roku
  Zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2015/2016
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2015/2016 - II postępowanie
 


Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 27 styczeń 2015 godz. 14:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 27 styczeń 2015 godz. 14:09
Liczba odsłon:
  23828 od 27 styczeń 2015 godz. 14:09  (średnio 7.99 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33