Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Remont dwóch sal w części zachodniej budynku Przedszkola we wsi Wąwał gm. Tomaszów Maz.


Remont dwóch sal w części zachodniej budynku Przedszkola we wsi Wąwał gm. Tomaszów Mazowiecki.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał. nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Formularz wykazu robót - zał. nr 4

Przedmiar robót zał. nr 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 15 maj 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 15 maj 2008 godz. 15:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 5 czerwiec 2008 godz. 15:59
Liczba odsłon:
  9836 od 15 maj 2008 godz. 15:38  (średnio 2.68 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33