Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2009  » Opracowanie dokumentacji drogi i oświetlenia ul. Ogrodowej w Smardzewicach gm. Tomaszów Maz. na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. nr 193 poz. 1194)


Opracowanie dokumentacji drogi i oświetlenia ul. Ogrodowej w Smardzewicach gm. Tomaszów Maz. na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. nr 193 poz. 1194).

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał. nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 13 marzec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 marzec 2009 godz. 10:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 30 marzec 2009 godz. 10:20
Liczba odsłon:
  9156 od 13 marzec 2009 godz. 10:08  (średnio 2.63 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33