Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej


 
  Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od trasy szybkiego ruchu do zakrętu w miejscowości Zawada, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w miejscowości Dąbrowa, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąwał ul. Leśna, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaborów I ul. Łąkowa i Zaborów II ul. Równa, gm. Tomaszów Maz.
  Konserwacja rowów przy drogach dł. 1565 mb na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Konserwacja rowów przy drogach dł. 1565 mb wraz z wymianą uszkodzonych przepustów na terenie gm. Tomaszów Maz.
  Remont dwóch sal lekcyjnych nr 5 i sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie gm. Tomaszów Maz.
  Remont dwóch sal w części zachodniej budynku Przedszkola we wsi Wąwał gm. Tomaszów Maz.
  Remont pomieszczeń klasowych nr 17, 18 i korytarza w Szkole Podstawowej w Komorowie gm. Tomaszów Maz.
  Remont pomieszczeń klasowych nr 17, 18 i korytarza w Szkole Podstawowej w Komorowie gm. Tomaszów Maz.
  Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Godaszewicach, gm. Tomaszów Maz.
  Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Twardej w celu adaptacji budynku na przedszkole o pow. użytkowej 249,22 m2
  Remonty - budynek główny szkoły - remont posadzek sal 7 i 8, budynek przy OSP - docieplenie konstrukcji dachu, remont klatki schodowej i sla lekcyjnej na piętrze w budynku Szkoły Podst. w Zawadzie gm. Tomaszów Maz.
  Remonty - w klasie 0 sanitariat, szatnia i korytarz; - korytarzy głównych parter i piętro wraz z klatką schodową: - szatni w Szkole Podstawowej w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz.
  Transport materiałów sypkich przeznaczonych na utwardzenie dróg gminnych.
  Wykonanie map z projektem podziału działek pod wydzielenie dróg ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Smardzewice wg załącznika graficznego.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2008 - 2009 r.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2008 -2009 r.
 


Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2012 godz. 15:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2012 godz. 15:19
Liczba odsłon:
  8436 od 13 styczeń 2012 godz. 15:19  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33