Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2017


 
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wąwał – ul. Głowna, Zaborów I – ul. Cekanowska, Cekanów – ul. Główna, Jadwigów, Godaszewice i Zawada
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolsz
  Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Polnej i odcinka ul. Wschodniej w miejscowości Smardzewice oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Twarda działka nr ewid. 811
  Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Polnej i odcinka ul. Wschodniej w miejscowości Smardzewice oraz remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Twarda działka nr ewidencyjny 811 - II postępowanie
  Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie usługi doradztwa w ramach zarządzania Projektem pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim'
  Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Zaborów I i Komorów
  Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Zaborów I i Komorów - 2 postępowanie
  Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Zaborów I i Komorów - 3 postępowanie
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2017
  Wykonanie tablic w ramach projektu unijnego: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2017/2018
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 7 luty 2017
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 7 luty 2017 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 7 luty 2017 godz. 15:20
Liczba odsłon:
  58890 od 7 luty 2017 godz. 15:20  (średnio 22.93 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33