Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Remont pomieszczeń klasowych nr 17, 18 i korytarza w Szkole Podstawowej w Komorowie gm. Tomaszów Maz.


Remont pomieszczeń klasowych nr 17, 18 i korytarza w Szkole Podstawowej w Komorowie gm. Tomaszów Maz.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2

Projekt umowy - zał nr 3

Formularz wykazu robót - zał nr 4

Przedmiar robót - zał nr 5

Schemat remontu inst. elektrycznej - zał nr 6

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 6 czerwiec 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 6 czerwiec 2008 godz. 08:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 23 czerwiec 2008 godz. 11:15
Liczba odsłon:
  9450 od 6 czerwiec 2008 godz. 08:43  (średnio 2.61 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33