Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2010 » Roboty budowlane polegające na budowie wjazdu i zagospodarowaniu terenu w Domu Ludowym w Cekanowie


Wykonanie robót polegających na:

!. Budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie - o pow. 35 m2

2. Zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - poprzez utwardzenie kostką przy budynku DL o pow. 121,54 m2

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z zał. od 1 do 5

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 12 listopad 2010
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 12 listopad 2010 godz. 15:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 29 listopad 2010 godz. 09:13
Liczba odsłon:
  8543 od 12 listopad 2010 godz. 15:30  (średnio 2.71 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33