Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY » Pełnomocnik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego


Rafał Darczyński

Józef Maj

Do zadań Pełnomocnika ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy
w szczególności:

1) przygotowanie i realizacja zadań wynikających z zarządzania kryzysowego,
2) kierowanie i koordynowanie zorganizowaną akcją społeczną w razie wystąpienia klęski    żywiołowej,
3)  wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
4)  koordynowanie zorganizowaną akcją społeczną na określonym obszarze,
5)  zwracanie się do organizacji społecznych o współudział w akcji zwalczania klęski  żywiołowej,
6)  powoływanie do wykonywania świadczeń,
7)  koordynowanie i realizowania przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej,
8)  współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzeniu czynności związanych
z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
9)  współdziałanie z wojewodą przy poborze,
10)  realizowanie czynności związanych z poborem,
11)  współpracowanie z wojewódzkimi Komisjami Lekarskimi,
12)  uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
13)  tworzenie formacji obrony cywilnej,
14)  nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony,
15)  wydawanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
16)  nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych,
17)  organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie  natychmiastowym,
18)  przyjmowanie corocznych sprawozdań od komendantów policji,
19)  uczestniczenie  w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania policji,
20)  koordynowanie funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego,
21)  wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
22)  planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja obronnych systemów łączności,
23)  prowadzenie spraw ewidencji, wytwarzania, obiegu dokumentów niejawnych,
24)  przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów niejawnych,
25)  udostępnianie dokumentów niejawnych,
26)  archiwizacja dokumentów niejawnych,
27) realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z przepisów szczególnych
w zakresie stanowiska pracy.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Franciszek Szmigiel [Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki] dnia 8 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 8 luty 2011 godz. 13:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 26 marzec 2018 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  12489 od 8 luty 2011 godz. 13:17  (średnio 3.57 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33