Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Kadencja:

    
Wójt Gminy - Franciszek Szmigiel
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Przedmiot działania i kompetencje
 Informacje o zadaniach zrealizowanych
 Informacje o zadaniach trakcie realizacji
 Plany i zamierzenia na przyszłość
 Wystąpienia i inne oceny
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 Spotkania z mieszkańcami
 
Skarbnik Gminy - Aneta Maciążek
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Zastępca Wójta - Sławomir Bernacki
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 
Sekretarz Gminy - Przemysław Sepkowski
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33