Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2014 ROK » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
  Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Niebrów, Łazisko, Łagiewniki w aglomeracji Zawada - Etap II
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swolszewice Małe, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Dokończenie inwestycji pn. Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej w miejscowości Zawada
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta - realizowane w ramach Projektu: 'Uporządkowanie gos
  Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszacymi w miejscowości Zawada
  Prace remontowo - budowlane na obiekcie Zespołu Szkól w Komorowie
  Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Twarda, Tresta, Wiaderno, Ciebłowice Duże
  Przebudowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowości Smardzewice i Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2014/2015 w ilości ok. 116.000 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000,00 PLN
  Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiazywaniu kontaktów społecznyych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnetrznej w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujacych się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie remontów cząstkowych - wypełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych, pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. 'Wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczacych terenów inwestycyjnych o pow. 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w/w terenów inwestycyjnych w/m Ła
  zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. 'Wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczacych terenów inwestycyjnych o pow. 13,05 ha w/m Łazisko
  Zamówienie uzupełniające dot. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektow-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe i Twarda
  Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin
 


Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2014 godz. 12:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2014 godz. 12:44
Liczba odsłon:
  7917 od 13 styczeń 2014 godz. 12:44  (średnio 3.08 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33