Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ » Rok 2015


Uchwała Nr II/76/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tomaszów Mazowiecki

Uchwała Nr II/136/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta gminy w Tomaszowie Mazowieckim z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr III/301/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2016 rok

Uchwała Nr III/302/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Mazowiecki w 2016 roku

Uchwała Nr III/303/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2026 Gminy Tomaszów MazowieckiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 14 maj 2015
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 14 maj 2015 godz. 14:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 17 grudzień 2015 godz. 19:42
Liczba odsłon:
  6046 od 14 maj 2015 godz. 14:30  (średnio 2.82 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33