Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2010 » Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 840 mb w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna, gm. Tomaszów Maz.


Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 840 mb w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna, gm. Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z zał od 1 do 4

Przedmiar robót - zał. nr 5

Projekt techniczny - zał. nr 6

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 4 październik 2010
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 4 październik 2010 godz. 13:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 22 październik 2010 godz. 14:30
Liczba odsłon:
  9435 od 4 październik 2010 godz. 13:23  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33